Platební podmínky

splatnost 20. den v měsíci
doporučená úhrada 15. den v měsíci
Fakturace našich služeb probíhá 1. den v měsíci, splatnost je stanovena na 20. den v měsíci. Doporučeným datem úhrady je pak 15. den v měsíci.

Platbu můžete provést buď bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou. V případě platby poštovní poukázkou počítejte s několikadenním prodlením.

V případě platby bankovním převodem jsou do našeho systému úhrady automaticky přenášeny - dbejte proto na uvedení správného variabilního symbolu a vždy počítejte s tím, že platbu ve své zákaznické sekci naleznete se zpožděním 3-4 dnů od odeslání.

Termín splatnosti určuje den, kdy již platba musí být připsána na našem účtu - nejedná se o poslední den, kdy je možné platbu odeslat.

Aktuální číslo účtu pro Vaše platby naleznete vždy na aktuální faktuře, stejně jako variabilní symbol.

V případě prodlení platby jsou naše služby pozastaveny až do okamžiku úhrady dlužné částky (v případě bankovního převodu až do okamžiku připsání částky na náš účet) - penále z prodlení a poplatky za případné upomínky budou vyúčtovány v dalším měsíci.


© 2001 - 2019, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 44.201.97.0